Nadácia Gastromnia

Cieľom Nadácie GASTROMNIA je zvyšovať kvalitu stravy a úroveň stravovania v školských jedálňach, nemocniciach, v domovoch dôchodcov a seniorských centrách. Vznik Nadácie bol reakciou na momentálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť v školách či nemocniciach.


Minulé eventy

Medzinárodný deň jedla 2015

17. október 2015
viac info tu...

CFT Summer League

2. október 2015
viac info tu...